מקום הספר במחקר

מקום הספר במחקר החברה הישראלית על היבטיה השונים נדונה במחקרים רבים בעבר הקרוב והרחוק . מחקרים רבים הם מקיפים מאוד , ונוגעים כמעט בכל היבטי החברה , ואחרים עסקו בפרוטרוט בנושא זה או אחר מן העניינים הקשורים בה . מחקרים אלה נכתבו רובם ככולם בידי חוקרי מקרא או היסטוריונים , שנסמכו בעיקר על ידיעות המצויות במקרא , ולעתים גם על מחקרים סוציולוגיים . בחלק ניכר מן המחקרים לא נוצלה כלל העדות הארכאולוגית , או שנעשה בה שימוש מועט בלבד , בדרך כלל לצורך איור נלווה לפירוש הכתובים . כך , למשל , הודגשו ההבדלים בין המבנים בתרצה ( תל אל פארעה הצפוני ) כדי להמחיש את הפערים החברתיים שנביאי המאה הח' לפנה"ס זעקו עליהם . בניגוד לשפע המחקרים ההיסטוריים , מיעט המחקר הארכאולוגי הארץ ישראלי לעסוק בנושאי חברה בכלל , ובחברה הישראלית בפרט . בהתייחסו לכמה ספרי מבוא חשובים שנכתבו לאחרונה על הארכאולוגיה של ארץ ישראל כתב ויליאם דיוור : [ ... ]' ככל שמחקרים אלה מספקים בתור מבואות למידע הבסיסי , אף אחד מהם אינו מנסה לארגן את המידע במונחים של מבנה חברתי נ . ' [ ... היעדר עיסוק בשאלות חברתיות מאפיין את הארכאולוגיה הארץ ישראלי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי