מבוא

מבוא הסלקטיבית הנקוטה במקרא , המגמתיות [ ... ] המתגלה בכתובים גרמו לצמצום הריאליה והמידע בתיאורים המצויים בו . על כן תובן הזדקקות הקורא למקורות נוספים , להשלמות ולהשוואות , כגון ממצאים ארכאולוגיים הנוגעים בדבר . מן הידועות היא שהריאליה העולה מן התרבות החומרית עשויה לתרום בעקיפין , אם לא במישרין , להבהרת סוגיות שונות בחיי הקדמונים . הממצא הארכאולוגי עשוי להיות לעזר רב אם ישובץ כיאות במערכת היסטורית וכרונולוגית מתאימה . ברם , למרות הנטייה ההולכת וגוברת של חוקרים לפנות לפרשנות חברתית של הממצאים [ ... ] עדיין מצומצמות האפשרויות הגלומות בממצא הארכאולוגי למספר מוגבל של היבטים בתהליכים החברתיים בישראל ובמזרח הקדום . רוב המחקרים שנכתבו על החברה הישראלית אכן נכתבו מפרספקטיבה טקסטואלית . אולם המקורות ההיסטוריים שמחקרים כאלה מתבססים עליהם מעוררים בעיות מבעיות שונות . אין לראות בהם תיעוד מלא ואובייקטיבי של המציאות , אלא תיעוד חלקי ביותר המשקף את נקודת הראות של קבוצת מיעוט קטנה — האליטה היודעת קרוא וכתוב . המקורות כמעט שאינם מתייחסים למרבית האוכלוסייה , שהתגוררה אז במגזר הכפרי , ואף לא לבני המעמדות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי