פתח דבר

פתח דבר לזכר סבי יוסף צבי ולרשטיינר אוהב הארץ והספר בעיני מרבית הארכאולוגים בעולם נחשב חקר החברה הקדומה לנושא המחקר המרכזי של הארכאולוגיה . נושאים כמו ארגון פוליטי , ריבוד חברתי , ארגון קהילתי ומבנה משפחתי מהווים שאלות מרכזיות במחקר הארכאולוגי בעולם , וחוקרים מתעניינים במחקרים בתחומים אלו גם אם אין הם קשורים למקרי המבחן בהם הם מתמחים . אולם שאלות מחקר אלו רחוקות מהנושאים שמרבית הארכאולוגים בישראל עוסקים בהם . בארכאולוגיה של ארץ ישראל ושל רוב האזורים השכנים התפתח המחקר הארכאולוגי כ'מדע עזר' לחקר המקורות הכתובים : חוקרי הארכאולוגיה הראשונים בארץ עשו זאת בדרך כלל משום שרצו לאייר ולהבין את המקורות הכתובים , ובעיקר את התנ"ך ; לפיכך התמקדה הארכאולוגיה של ארץ ישראל בשאלות של היסטוריה פוליטית ומדינית . יתרה מזו , גם כאשר פסק המחקר הארכאולוגי לנסות ל"הוכיח" את אמתות הטקסטים ועבר לגישה ביקורתית יותר המשיכו השאלות שעמדו על סדר היום של המחקר לנבוע מן הטקסטים . כך למשל מתנהלים בעשור האחרון ויכוחים ערים אודות תולדותיה או עצם קיומה של הממלכה המאוחדת ; עצם שאלת המחקר נובעת מן המקורות הכתובים ולא מן המ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי