מפעלי־המים

הצאן . משבר הייצור בענף הלול ובגידול תרנגולי הודו , שאירע כשנת , 1974 מונע גם הוא את המשך הגידול המתוכנן של ענפים אלה , על פי הנחיותיה של הוועדה לאכלוס ולפיתוח הגליל התחתון . מפעלי המים המחסור כמים בגליל התחתון המזרחי היה מגבלה עיקרית להתפתחותו החקלאית . עד לשנת 1932 לא נמצאו כאן מי השקיה , וגם מי השתייה היו בצמצום וכל אספקת המים הושתתה על ניצול מי מעיינות , שנמצאו בתחום היישובים . תפוקת מי המעיינות , שלא היתה גדולה , נשתנתה משנה לשנה על פי כמויות המשקעים . עם מציאת המים , לאחר קידוח המים העמוק הראשון בבקעת יבנאל בשנת , 1932 הוחל בהתקנת רשת השקיה לשני יישובי בקעת יבנאל , שנושבו באותה תקופה : יבנאל ובית גן . בשאר יישובי האיזור לא נפתרה בעיית אספקת המים גם לצורכי הבית . מצב זה נמשך בכל תקופת המנדט הבריטי . לא תוכננו אז כל מפעלים אזוריים , והפעולה היחידה הגדולה שיצאה אל הפועל היתה הנחת קו מים מן הכנרת אל כפר חטים . המים נשאבו מן הכנרת וסיפקו כ 00 ו מטרים מעוקבים לשעה . המפעל נחנך בשנת , 1942 ומחיר המים היה יקר בהשוואה למים שסופקו ליישובים אחרים " . שאר יישובי הגליל התחתון נאלצו להסתפק במ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי