סוף דבר

סוף דבר היו לו לדיבס רגעים קודרים בחייו . ובמשך זמן מה העיב צל כבד עליהם . אבל היתה לו האפשרות לצאת מקדרותו ולגלות לעצמו כי יש ביכולתו להתמודד עם חייו — על הצללים והאור שבהם . אפשר שיש יותר הבנה ויופי בחיים דווקא בעת שאור החמה הזוהר נתרכך על ידי מרקמי הצללים . אפשר שיש עמקות יתר ביחסים אשר עמדו כבר בכמה סערות . חוויה שלעולם אינה מאכזבת או מעציבה או מעוררת רגשות היא חוויה אטומה , הנושאת עימד , אך מעט אתגר או גיוון . אפשר . שבהתנסותנו באימון בזולת . אמונה ואהבה . ובראותנו אותם מתגשמים לנגד עינינו . מעצבת חוויה זו בתוכנו תחושה של כוח פנימי , אומץ לב ובטחון . אנחנו כולנו בני אדם שגדלים ומתפתחים כתוצאה של נסיונותינו . יחסינו אל הזולת . מחשבותינו והרגשותינו . אנו סך הכל של כל מרכיבי החיים . כיון שחשבתי כי סיפורו של דיבס ראוי להגיע לידיעת הרבים הגשתי חלק מן החומר המובא לעיל בהרצאותי באוניברסיטאות שונות ובמפגשים מדעיים . באחד הימים קיבלתי מכתב מסטודנט לשעבר . וזה לשונו : ., לא יכולתי שלא ל , גרד' קצת זמן ולכתוב לך זאת . הייתי רק אחד ממאות בכיתתך — ובודאי לא הייתי עבורך אפילו פרצוף פנים מוכר , ...  אל הספר
ספרית פועלים