פרק תשעה־עשר

פרק תשעה עשר לעת הפגישה הבאה שאל דיבס אם יוכל לבלות את הזמן במשרדי . ,, ראיתי שיש לך שם רשם קול " , אמר . "תסכימי שאקליט עליו " ? הסכמתי , ואנו הלכנו למשרד . שמתי את סרט ההקלטה במקום , חיברתי את המכשיר לזרם החשמל והראיתי לדיבס כיצד להפעילו . הוא נטל בלהיטות את המיקרופון והפעיל את הרשם . ,, כאן דיבס מדבר " , אמר . ,, הקשב לי , רשם ! אתה תתפוס ותשמור את הקול שלי , אני דיבס המדבר . אני הנני דיבס . זה אני " ! הוא חדל להקליט , גלל את הסרט חזרה והאזין לקולו המוקלט . הפסיקו וגיחך כלפי . ,, זה היד , הקול שלי " , אמר . ., אני דיברתי והמכשיר הקליט אותי . אני אקליט דיבור ארוך ואשמור אותו לעולמי עד . זה יהיה רק בשבילנו " . הוא הפעיל שוב את המכשיר והתחיל לדבר אל תוך המיקרופון . בתחילה מסר את שמו המלא , כתובתו ומספר הטלפון . המשיך במסירת שמותיהם של כל בני המשפחה , כולל סבתו . ,, אני הנני דיבס ואני רוצה לדבר " , הוסיף . "אני נמצא במשרד עם העלמה א' ויש כאן רשם קול ואני מדבר עכשו לתוכו . אני הולך לבית ספר " . הוא אמר את שמו של בית הספר ואת כתובתו . ישנם " מורים בבית הספר שלי " . שמו של כל מורה ומורה ה...  אל הספר
ספרית פועלים