פרולוג

פרולוג ספר זה הוא סיפורו של ילד בחיפוש אחר זהותו . תוך כדי תהליך של פסיכו טראפיה . הספר הוא תוצאת נסיון חייו של ילד קטן בשם דיבס . כאשר יצא ילד זה ונתקל במפתיע בכוחות החיים , צמחה בתוכו הכרה חדשה של ערך עצמו , ועמה תגלית עוצרת נשימה שגילה — כי יש בו עמידה , וחכמה וכי אלה מתפשטים ומצטמצמים , ממש כדרך הצללים , המושפעים על ידי השמש והעננים . דיבם חש עמוקות את התהליך המורכב של הגידול , את החתירה למתות חיים היקרות מפז , את הטבילה באור ההמה של תקוותיו ובגשם יגוניו . אט אט , מנסה תמיד , גילה דיבס כי בטחון עולמו אינו נמצא כולו מחוצה לו , וכי המרכז המייצב , אחריו ביקש בעוצמה כה רבה , נמצא עמוק בתוך עצמו . סיפורו נהיה לסיפורנו אנו , כיוון שהוא מדבר בלשון המציגה אתגר בפני שלוותם של כה רבים מאתנו וכיוון שהוא נכסף להשיג עצמיות שתוכל לבסס בגאווה את שמו ומקומו בעולם . דרך חוויותיו והתנסיותיו בחדר המשחקים , בבית ובבית הספר נפתחת לאטד , אישיותו ומעשירה את חיי האנשים שזכו להכירו .  אל הספר
ספרית פועלים