‭) 1908 - 1914 (‬ לפועל יצאו שלא ות לרכיש תוכניות ‭' 2 —‬ מס נספח