‭) 1903 - 1904 (‬ הפועל אל יצאו שלא לרכישות תוכניות ‭' 1 —‬ מס נספח