סיכום רכישות הקרקע העירוניות שרכשה גאולה בשנים ‭— 1914-1903‬ סך־הכל כ־‭83,000‬ אמ"ר