סיכום רכישות הקרקע החקלאיות שרכשה גאולה בשנים ‭— 1914-1903‬ סך־הכל ‭25,855 —‬ דונאם