דברי סיכום

דברי סיכום היקף עיסוקיה של חברת גאולה בגאולת קרקעות ארץ ישראל היה גדול ביותר . ההצעות שבהן עסקה הגיעו כדי 1 . 87 מיליון דונאם קרקע חקלאית וכדי 90 , 000 אמ"ר קרקע עירונית . בפועל , רכשה החברה מהקמתה ועד מלחמת העולם הראשונה כ 26 , 000 דונאם וכ 83 , 000 אמ"ר , שבהם השקיעה כ 1 . 05 מיליון פראנק . מאזניה של החברה הראו בדרך כלל על רווחים , והדבר איפשר לה לחלק דיווידנדים — עובדה חריגה בנוף החברות והגופים , שעסקו אותו זמן בקידום המפעל ההתיישבותי בארץ ישראל . בדרך כלל ניתן לומר כי פעולות החברה התרחבו והלכו במשך השנים . היתה זו בעיקר תוצאה של התנאים החדשים שנוצרו , ואשר עודדו פעילות התיישבותית והשקעות בארץ ישראל בכלל ובמפעל ההתיישבותי בפרט . בין התנאים ניתן למנות גם את נכונותה של חברת יק"א לסייע בשינוי מבנה משקן החקלאי של המושבות , וכחלק מכך סיוע במימון רכישות קרקע ; ייסודם של המשרד pxn w ^ K וחברת הכשרת היישוב ; התקרבותם של הבארון ויק"א לגופים הציוניים , ונכונותם לסייע בכספים מרובים לרכישת קרקעות ; שיפורים גדלים והולכים במצבה הכלכלי של ארץ ישראל ובמושבות בפרט ; שינויים חיוביים במצבן החבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי