מאפייני הפעולה בארץ בשנים 1914-1908

מאפייני הפעולה בארץ בשנים 1914-1908 העדפה אזורית והעדפת חלקות עיון בפעולותיה של גאולה בתחום רכישת קרקעות בשנים 1914-1908 מורה , כי אכן אותה מדיניות שנקבעה בסוף 1908 ובחודשים הראשונים של 1909 היתה הגורם המרכזי שקבע את האזורים הגיאוגראפיים שגאולה עסקה בהם בשנים הנ"ל . הפעולה התרכזה בעיקר ברכישות , שמטרתן הרחבת המושבות ביהודה ואיחוד מושבות ושטחים שבבעלות יהודית , אף הם ביהודה , לשם יצירת רצפים טריטוריאליים בבעלות יהודית . כך , למשל , עסקה גאולה ברכישת ג'ינדס , כדי ליצור רצף עם בית עריף ; ברכישת שטחים ליד חולדה , לשם יצירת רצף בין קרקעות חולדה שבבעלות הקרן הקיימת לבין עקרון ; ברכישת שטחים להרחבת האזור שמסביב למושבות קסטינה , גדרה , רחובות , ראשון לציון , פתח תקוה והר טוב , ופעלה לרכישת הכפרים המפרידים בין גדרה , עקרון וחולדה , כדי ליצור רצף קרקעות בבעלות יהודית בשפלת רמלה . מטעם זה פעלה גאולה לרכישת השטחים שבין פתח תקוה לכפר סבא . ואולם גם הרכישה היחידה בעיר — המניע שלה היה איחוד השכונות היהודיות שביפו עם נוה צדק . גאולה עסקה גם בביצוע רכישות למטרות דומות בסביבות מושבות השומרון , אם כי לא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי