סיכום פעולות חברי» גאולה ברכישת קרקעות מאז מחפכת התורכים הצעירים ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשוגה מקיר:ארניון man קק''ל ‭/3669 —‬א, ‭;37*2 ,373$‬ *צ‭;A32/93 . * 24/73/-\, »"‬ טרופה, עמ' 43