רכישות גאולה בסביבות ראשון־לציון, רחובות ונס־ציתה מקור: ארכיון מפות קק"ל ‭;4623 ,1657 ,821 ,812 ,788 -‬ ארכיון יחונות- 'תכנית רחובות, תרנ"ז'