שטחי אחוזת כפר אוריה בשנו* ‭191»‬ (מקור: ארכיון מפות קק"ל ‭;79» ,790 ,789‬ אצ"מ‭/57,‬ו‭(1_‬