וכישות גאולה להרחבת המושבה גדרה (מקיר: ארביץ מפות קק"ל ‭(1725 ,»»9‬