התעצמות הפעולה בארץ־ישראל

שמות הקונים . כולל זרים , תוך פרק זמן קצר — גם אז לא יכלה גאולה , כמו גם חברת הכשרת היישוב , לנצל את המצב בשל דרישת המוכרים לקבל את התמורה בפראנקים של זהב . באותו זמן היו רזרבות הפראנקים של זהב באפ"ק מצומצמות ביותר , ולתשלום בשטרות נייר לא הסכימו המוכרים . התעצמות הפעולה בארץ ישראל שינויים במדיניות ההעדפה ברכישת קרקעות כזכור , החליטה האסיפה הכללית של גאולה במאי , 1907 בעקבות החששות להשתלטות ענייני התעשייה , המסחר והעיור על מדיניות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל , כי להבא תרכז גאולה את עיקר פעולותיה ברכישת קרקעות לזריעה , בעיקר בגליל , אף כי במקרים יחידים יינתן לה לעסוק גם ברכישת קרקעות ליד המושבות ביהודה , אדמות פרדסים ואדמות עירוניות . ואמנם ראינו , כי במחצית השנייה של 1907 ועד למהפכת התורכים הצעירים עמדו פעולותיה של גאולה בארץ בסימן הגשמתה של החלטה זו . כבר עם הקמתה של חברת הכשרת היישוב בתחילת , 1908 ובמיוחד לאחר שפרצה המהפכה התורכית , כשגברה ההתעניינות היהודית בהתיישבות חקלאית בארץ ישראל , סולקו כליל החששות להשתלטות יסוד התעשייה , המסחר והעיור במדיניות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל . ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי