מגבלות ואפשרויות חדשות

ערבית ותורכית , היה מומחה בדיני קרקעות ובקי במגעים עם המוכרים ובניסוח חוזים ' . י במהלך 1912 התקשרה גאולה עם עורך הדין אליהו מני , שימלא את מקומו של ספיר בעניינים המשפטיים . בצדדים אחרים של העיסוק ברכישת הקרקעות נאלצה גאולה להיעזר בכמה מתווכים יהודים שפעלו באותו זמן , כמו קופלמן , שניאורסון ומנחם גילוץ . במקרים מסוימים נעזר יפה גם בבן דודו אליעזר לאפין מירושלים , שהתמחה בדיני קרקעות וששימש פקיד ראשי במשרדי הטאבו . יפה אף ניסה לשכנעו לעבור ליפו ולעבוד בקביעות אצל גאולה , אך לאפין לא הסכים לכך " . במדידת קרקעות פעלה החברה בעיקר באמצעות המודדים סלור ושכנוביץ מפתח תקוה , ובבדיקת קרקעות — באמצעות האגרונום חיים כהן ואיכרי המושבות . מגבלות ואפשרויות חדשות בחינת האפשרויות והמגבלות הכלליות , שבמסגרתן פעלה גאולה בשנים , 1914-1908 ניתנת לחלוקה לשתי תקופות משנה : האחת נמשכה מיולי 1908 ועד סוף , 1910 והאחרת מ 1911 ועד לפרוץ המלחמה בקיץ . 1914 אם בתקופת המשנה הראשונה היו האפשרויות לפעילות החברה מצומצמות לערך , כתוצאה מתהליכים הקשורים במישרין לחברה וכן מתהליכים כלליים , הרי שבתקופת המשנה השנייה התרח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי