שינויים אישיים וארגוניים

שינויים אישיים וארגוניים בשנים 1914-1908 התנהלה החברה על ידי חיים אטינגר וי"ל גולדברג , כשהם נעזרים לעתים גם בברבש . במהלך שנים אלו ביקר גולדברג בארץ ארבע פעמים , ובאותן פעמים עסק בין השאר באורח פעיל בענייני רכישות , כמו סיורים ומשא ומתן עם קונים . אוסישקין , שנתמנה ב 1906 ליושב ראש הוועד האודסאי והיה טרוד מאוד בעבודתו זו , גילה לאחר האסיפה הכללית במאי 1907 מעורבות קטנה בניהול החברה . גלוסקין אף הוא פרש מהנהלת החברה , לאחר שעלה ב 1906 ארצה על מנת לנהל את היקב בראשון לציון ולעמוד בראש 'אגודת הכורמים . ' גם בארץ חלו שינויים . באפריל 1909 הגיע י"ל גולדברג ארצה , כדי לארגן את עבודתו של סניף גאולה וכדי למצוא דרכים שיאפשרו את המשך פעולתה של החברה בתנאים הקשים שנוצרו לאחר מהפכת התורכים הצעירים . בין שאר ההחלטות שנתקבלו הוחלט גם , כי לדיזנגוף , אייזנברג וספיר יצטרפו כחברי סניף גאולה בארץ גלוסקין , אליהו ברלין , רופין וחיסין . לבונטין חדל מלשמש חבר סניף גאולה , על רקע הפסקת עיסוקיו של אפ"ק ברכישת קרקעות לבנק , אך במהלך 1909 השתתף דרך קבע בישיבות גאולה בתוקף חברותו ב'לשכת גאולת הארץ' ביפו . ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי