פרק שלישי תנופת עבודה ושיתוף־פעולה עם גורמים חדשים, 1914-1908

פרק שלישי תנופת עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים חדשים , 1914-1908 גאולת הארץ' ולא במישרין לגאולה . דיזנגוף ראה בהחלטה זו התעלמות מכוונת מגאולה , שפירושה הבעת אי אמון כללית בחברה , ובמיוחד בו כנציגה בארץ . אמנם כסיבה נוספת להתפטרות ציין גם את אי יכולתו לפעול , שכן בכל רכישה עליו לקבל את אישור החברה ברוסיה , אך לא זו היתה הסיבה העיקרית . י"ל גולדברג השתדל הרבה לבטל החלטתו זו של דיזנגוף , ועל טיעונו העיקרי של האחרון השיב כי טעה בפרשנות שפירש את החלטת 'קבוצת מוסקבה . ' כאחד שנמנה עם מקימי הקבוצה טען גולדברג , כי תכליתה של האסיפה היתה ליצור הון גדול שבעזרתו יהיה אפשר לגשת לרכישות רחבות היקף , ולפיכך שאפה האסיפה לשתף בפעולותיה גם הון לא ציוני , אך לאסיפה לא היה ברור מה עמדתו של הון זה לפעולה באמצעות חברה ציונית מובהקת כגאולה . מחשש להירתעות של ההון הלא ציוני החליטה אפוא האסיפה , כי הנציגות בארץ תהיה מורכבת ממספר אנשים והתפקיד לא יוטל על גאולה כחברה . עם זה הדגיש גולדברג , כי ל'אסיפת מוסקבה' היה ברור מראש , כי בפועל תעסוק גאולה ברכישות 'קבוצת מוסקבה . ' נוסף לכך ניסה גולדברג לשכנע את דיזנגוף , ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי