ס»גוס פעילות חברת גאולה ברכישת קרקעות מאז האספה הגללית חראשוגה של בעלי המגיות ועד למהפכת התורכים הצעירים