יישום המדיניות החדשה (1907) עד למהפכת התורכים הצעירים

יישום המדיניות החדשה ( 1907 ) עד למהפכת התורכים הצעירים בחינת הצעות בגליל ואדמות פרדסים ביהודה פעולותיו של דיזנגוף במחצית השנייה של שנת 1907 ועד למהפכת התורכים הצעירים ביולי , 1908 היו מכוונות להוציא לפועל את מדיניות החברה , כפי שהתגבשה באסיפה הכללית . עוד קודם לכן , משנסתיימה האסיפה , פנתה החברה ברוסיה לקלווריסקי ולהלל יפה וביקשה מהם לשמש מעין ועד מייעץ , שיעמוד לצדו של דיזנגוף וימליץ בפניו על הקרקעות שניתן לרכוש בגליל , הראויות לזריעה , טיבן , אפשרויות ניצולן ומחירן . ואמנם הוקמה ועדה מייעצת כזאת , והפעיל המרכזי בה היה קלווריסקי . במהלך המחצית השנייה של 1907 היא הציעה הצעות שונות של קרקעות שהוצעו למכירה בגליל . היו אלה קרקעות הכפר אטולי שמצפון מזרח לבית גן , 201 קרקעות הכפר אום אל חנם שמדרום לכפר תבור , וקרקעות הכפר וגוס הסמוכות לאדמות המושבה הנטושה מחניים . לגבי השטח האחרון אף תוכנן , שהמתיישבים יוכלו לגור בעתיד בבתי המושבה הנטושה . בתחילת 1908 פנה דיזנגוף לחברת יק"א בפאריס בהצעה לרכוש ממנה את קרקעותיה שבלוביה הסמוכה לסג'רה ואת קרקעותיה שבדלייקה הסמוכות למושבה כינרת . אולם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי