הפעולות בארץ עד לבחינתן המחודשת

אך היו גם שקנו יותר , רובם מרוסיה וממזרח אירופה , ומיעוטם ממערב אירופה ואפילו אחדים מאמריקה . כפי שניתן לראות , לא הצליחה החברה למכור את כל מניותיה תוך זמן קצר , כפי שקיוותה , ועד לתחילת 1908 נמכרו רק כ 65 % מהמניות . ההסבר לכך נעוץ בגלי הפרעות שאירעו ברוסיה ובמזרח אירופה בשנים , 1906-1904 ובכך שמאזני החברה לא היו עדיין מאזנים רווחיים ממשיים . אמנם עסקיה של החברה בקניות ומכירות קרקעות בשנים 1906-1905 הצביעו על רווחים , אולם המאזן הראשון , שהיה נכון ל 1 בינואר , 1907 הראה על גרעון של 5 , 836 רובל . גרעון זה נבע מגרעון שנשאר עוד מתקופת ועד גאולה , מחמת הוצאות גבוהות של ארגון וייסוד החברה , וכן הוצאות גבוהות שהיו כרוכות בהפצת מניות החברה . 16 ואולם המאזן השני של החברה , שהתפרסם ב 1 בינואר , 1908 כבר הראה רווח נקי של 2 , 069 רובל , ומן היתרה שלאחר ניכוי 20 % להון רזרבי חולק דיווידנד בשיעור של . 3 % הפעולות בארץ עד לבחינתן המחודשת פעולות גאולה בארץ בתקופה שבין אוגוסט — 1904 מועד הקמת חברת גאולה הרשמית — לבין חודש מאי — 1907 מועד האסיפה הכללית הראשונה של בעלי המניות — היו המשך לפעילות שהח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי