מאפייני הפעולה בארץ בשנים 1904-1903

למרחק גדול מאד ובאמת כאשר תהיה שם מסילת ברזל — מה קטן הוא מרחק כזה — נסיעה של שתיים או שלוש שעות .... בסופו של דבר , מהיעדר אמצעים כספיים ומחוסר בהירות בנוגע לבעלותם של הבדואים על הקרקעות , הוחלט שלא לבצע את הרכישות . מאפייני הפעולה בארץ בשנים 1904-1903 כפי שכבר צוין , הגיע היקף הקרקעות בארץ שוועד הגאולה עסק ברכישתן כדי 370 , 000 דונאם . היו אלה למעשה כל הקרקעות שהוצעו למכירה בארץ ישראל באותן שנים , להוציא כמה אלפי דונאמים באזור חברון וקרקעות בגליל התחתון , שחברת יק"א עסקה ברכישתן . העיסוק ברכישות כלל גם ביצוע סקרים על כל שטח ושטח ושאיבת מרב המידע הדרוש לשם קבלת ההחלטות . רוב השטחים שהוועד דן בהם גודלם היה בין 2 , 500 ל 5 , 000 דונאם . בדרך כלל החליט הוועד לרכוש את השטחים שדן בהם , ועם זה החליט לרכוש חלק , רק אם יתקיימו תנאים מסוימים , וחלק החליט שלא לרכוש . למעשה רכש הוועד רק חלק קטן מאוד מן השטחים שתיכנן לרכוש , וזאת מחוסר אמצעים ובשל כך גם חוסר אפשרות להשתמש באשראי שעמד לרשותו באפ"ק . כך נרכשו בסך הכל 6 , 838 דונאם . החלקות שקנו האיכרים מגאולה הביאו להגדלת משקיהן של משפחות האיכרים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי