ס>כיס פעילותי של יעד גאילה ברכישת קרקעות, ‭-1903‬יולי 1904