ראשית הפעולה בארץ־ישראל

בעת ישיבת הוועד הפועל הציוני הגדול , שנערכה באפריל ' ) 1904 ועידת הפיוס , ( ' משחודשה תמיכתם של הרצל וההנהלה הציונית בגאולה . ההנהלה הציונית קבעה , כי האשראי בסך 20 , 000 ליש"ט שאושר בזמנו לוועד גאולה יינתן לחברת גאולה בלא כל שינוי בתנאים . חברי הוועד הפועל אף הבטיחו לסייע במציאת קונים למניות גאולה . באוגוסט , 1904 לאחר מאמצים להירשם כחברה רשמית , נרשמה החברה ואושרה כחוק בווארשה . בכל זמן פעולתו של ועד גאולה עלה בידו לרכוש בארץ ישראל בסך הכל 6 , 840 דונאם . ראשית הפעולה בארץ ישראל בשעה שהוקם ועד גאולה ועוד קודם שהתחילו הפעולות לרכישת קרקעות בארץ ישראל , קבע הוועד שורה של עקרונות , שגובשו בהתייעצות עם המומחים בארץ , שבהם ביקש הוועד להסתייע . העקרונות נגעו לאזורים בארץ ישראל שיש לקיים בהם רכישות , גודל השטחים שיש לרכוש , וכן קביעת מערכת יחסים עם חברות יהודיות נוספות , שעסקו גם הן באותו זמן ברכישת קרקעות בארץ ישראל . העקרונות נקבעו על פי המטרות שאותן ביקש להשיג ועד גאולה באמצעות פעולותיו , כלומר רכישה לשם הרחבת המושבות הקיימות ומניעת נפילת קרקעות בידי גורמים אירופיים , הדרך שבה רצה הוועד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי