לבטי גידול והתפתחות

תהיה ליוזמה הפרטית אפשרות לקנות ולמכור ברווח , או לרכוש ולהחכיר וליהנות מן הרווחים . לעתיד לבוא . כאשר רוב היהודים יהיו בארץ ישראל ויוכלו לקבוע את גורלם בידיהם , וכאשר הונה של הקרן יהיה גדול והיא תיפנה לעסוק בהלאמת הקרקע , ברור שיהיה לה קל יותר להעביר נכסים מרשותם של פרטים לרשות האומה כאשר הפרטים הם יהודים ולא נוצרים או מוסלמים . עמדת גאולה היתה אפוא , שיש להפריד בין הצרכים המיידיים של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל , המחייבים את מעורבותה של היוזמה הפרטית ברכישת קרקעות , לבין העתיד , שאז יתגשם רעיון הלאמת הקרקע . עם זה הודו ראשי גאולה , כי אין דעתם כדעת הרואים בהלאמת הקרקע רעיון חסר פשרות , שיש להפעילו בכל מקרה , וגם בהווה . לבטי גידול והתפתחות מאמצים לגיוס הון זמן קצר לאחר הקמתו , התארגן ועד גאולה לפעולת תעמולה ברוסיה , לרכישת קרקעות בארץ ישראל באמצעות הוועד . מאחר שלא היה לוועד שום הון עצמי , לא נתאפשר לו לרכוש קרקעות קודם שיהיה בידו הון מינימאלי של כ 100 , 000 רובל , שיספיק לרכישת שטח של כ 9 , 000 דונאם . הון זה קיווה הוועד להשיג בזמן קצר , באמצעות התעמולה שינהל . חברי הוועד הפיצו מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי