הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו

הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו ועד גאולה , הגוף שקדם להקמת חברת גאולה הרשמית באוגוסט , 1904 הוקם בתחילת חודש נובמבר שנת . 1902 היה זה במהלך האסיפה הכללית של חובבי ציון , שהתכנסה אותו זמן באודסה , והיוזמה להקמתו יצאה מאישים כמו מ' אוסישקין , מ' דיזנגוף , ש' בדבש , ז' טיומקין , ע"י אטינגר וי"ל גולדברג . אישים אלה נמנו עם הנהגת חובבי ציון , או כפי שכונתה באותו זמן 'הוועד האודסאי . ' במהלך אותה אסיפה עמד דיזנגוף על הצורך בהקמת גוף , אשר תפקידו יהיה לרכוש קרקעות בארץ ישראל בשביל אנשים פרטיים , ובכך גם לאפשר להם לקנות קרקעות . באותם הימים היתה רכישת קרקעות בארץ ישראל על ידי אנשים פרטיים כמעט מן הנמנע , בלא תיווכו של גוף מיוחד לשם כך . דבריו של דיונגוף באסיפה עוררו עניין רב , ולאחר דיונים שבאו בעקבותיהם הוחלט באסיפה על הקמת ועד שיעסוק בקניית קרקעות בארץ ישראל ומכירתם לאנשים פרטיים . ועד זה יהיה נפרד לגמרי מן הוועד האודסאי ועצמאי לחלוטין . כן הוחלט שחברי הוועד יהיו האישים שהוזכרו לעיל , אוסישקין יעמוד בראשו , ודיזנגוף ישמש מזכיר . ההחלטה על הקמת ועד גאולה היתה קשורה בהתרחשויות שא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי