פתח־דבר

פתח דבר גאולת קרקעות ארץ ישראל היתה אחת ממשימותיה המרכזיות של התנועה הציונית . ההכרח הבסיסי בקרקע ליצירת כל מפעל התיישבותי חדש , או להרחבת הקיים , וכן הנחיצות להעביר את קרקעות ארץ ישראל לבעלות יהודית בדרך להשגת מטרותיה הפוליטיות של הציונות , הם שגרמו לעניין המיוחד שגילתה תנועה זו בתחום גאולת הקרקע . זה היה אפוא הרקע לתוכניות רבות להקמת מוסדות וגופים , שמטרתם רכישת קרקעות ארץ ישראל , למן ראשיתה של תנועת חיבת ציון בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת . ואמנם הקמת גופים מיוחדים לשם כך היתה הכרחית . אותו זמן כמעט שלא ניתן , לפרט , לרכוש קרקע . ראשית , היחיד לא היה בקיא בבעיות המשפטיות הסבוכות של רכישת קרקעות באימפריה העות'מאנית . שנית , לא היה לו ניסיון כלשהו בעיסקות עם הערבים , אף לא ידע מהי בדיקת טיב הקרקע והתאמתה לסוג המשק הרצוי . גם השגת אשראי לרכישת קרקעות לא נתאפשרה לו , אך נתאפשרה לחברות . מלבד זה , נהגו המוכרים הערבים להציע למכירה חלקות קרקע , שהיו גדולות בהרבה מצרכיו של הפרט . כך אפוא בלט הצורך בחברה , שתרכוש את האדמות ותחלקן לפי דרישות היחידים . אחת התוכניות הראשונות והחשובות להקמת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי