גאולה תתנו לארץ חברת "גאולה" לרכישת קרקעות

יוסף כץ / גאולה תתנו לארץ המכון לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי המרכז לחקר הציונות והיישוב , האוניברסיטה העברית , ירושלים יוסף כץ גאולה תתנו לארץ  אל הספר
יד יצחק בן-צבי