מכוניות משא מעמיסות עולים מעיראק על חפציהם להעברה למקומם החדש