הרובע הישן של באר־שבע ובהמשכו מוקמים בתי העולים, 1953