שרת העבודה גולדה מאיר בטקס חנוכת שיכון חדש עבור העולים. מגדל־אשק 1952