אילן טרואן התחלות חדשות בתכנון הציוני בתקופת העלייה הגדולה: הרעיון של עיירות פיתוח בעשור הראשון למדינה

אילן טרואן התחלות חדשות בתכנון הציוני בתקופת העלייה הגדולה 1 הרעיון של עיירות פיתוח בעשור הראשון למדינה מבוא שתי התחלות חדשות , שחשיבותן רבה ביותר , ניכרו בהתיישבות הציונית המתוכננת לאחר הקמת המדינה . הראשונה - המושב נטל את מקומו של הקיבוץ כמכשיר המועדף של התיישבות כפרית ; השנייה - הקמת עיירות הפיתוח : להתיישבות הכפרית עצמה , שבמשך דורות רבים נחשבה כיעד המסורתי היחיד כמעט , של התכנון הציוני הרשמי , נוספה - בתנופה רבה - ההתיישבות העירונית , ' עיירת הפיתוח , ' מעין גרסה ישראלית של 'העיר החדשה' ( New Town ) באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה . מבין שתי התחלות אלה , עיירת הפיתוח משקפת את המפנה החד ביותר במסורת ההתיישבות . מאמר זה מתמקד בבירורם של הקשרי עיצובו של דגם חדש זה של התיישבות . אריה שרון , מנהל אגף התכנון בלשכת ראש הממשלה , היה אחראי על הכנת תוכנית האב של ישראל בשנת . 1950 כאדריכל חניך אסכולת הבאוהאוס , וכמי שרכש ניסיון נרחב בארץ ישראל המנדטורית , הסביר שרון את עקרונותיה של התוכנית במונחים כלליים . 'כל תכנון התיישבותי משקי המכוון לקביעה של השימוש שייעשה במשאבי הקרקע של ארץ כלשהי , ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי