לוח ‭:4‬ השקעות הסוכנות היהודית וממשלת ישראל בהתיישבות ובפיתוח 77 (מיליוני לא"י ול"י)