לוח ‭.2‬• שטחי הפלחה במושבים חדשים וביישובים ותיקים‭**‬ (אלפי דונם)