יצחק גרינברג הרפורמות בחברת העובדים בעקבות העלייה הגדולה

יצחק גרינברג הרפורמות בחברת העובדים בעקבות העלייה הגדולה * מבוא במרוצת שנות החמישים התחוללו בישראל תמורות דמוגרפיות , כלכליות וחברתיות מפליגות . בעשור הראשון למדינה גדלה אוכלוסייתה היהודית במיליון נפש ויותר . מ 630 אלף ל 1 , 770 אלף יהודים בסוף שנת . 1957 המקור העיקרי לתוספת האוכלוסייה היה העלייה ההמונית : עד סוף שנת 1951 עלו לארץ כ 685 אלף יהודים . קליטת העלייה ופיזורה הגיאוגרפי חייבו השקעות גדולות ביותר בשיכון , ביצירת מקורות תעסוקה , בהכשרה מקצועית , בבריאות ובחינוך . השקעות גדולות היו בענפי החקלאות והבנייה , וכמו כן הוחל בפיתוח מחצבים ובהרחבת התשתית התעשייתית ובגיוונה . בנוף הארץ ישראלי התחוללו שינויים מפליגים.- עולים יושבו ביישובים ערביים נטושים ; הוקמו ערי פיתוח ומושבי עולים והתרחשו תמורות ביישובים היהודים הוותיקים , שקלטו את גל העלייה . שינויים בולטים התחוללו במושבות , אשר במרוצת שנים ספורות הכפילו את אוכלוסייתן ואפילו שילשו אותה . מבנה המשק והתעסוקה שלהן עוצבו על פי דפוסים עירוניים : עלה המאמר הוא הרחבה של פרק מתוך ספר על תולדות בנק הפועלים , נ' גרוס וי' גרינברג , בנק הפועלי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי