גילה מנחם ואפרים יער מהגרים פליטים וניצולים בישראל: הדור הראשון והשני

גילה מנחם ואפרים יער מהגרים פליטים וניצולים בישראל : הדור הראשון והשני מחקר זה בוחן את ההישגים החברתיים הכלכליים של שני דורות מהגרים יהודים מאירופה שהגיעו ארצה בעת מלחמת העולם השנייה ולאחריה . הרקע הייחודי של מהגרים אלה הוא היותם פליטים וניצולי שואה , דור ראשון ושני . בני הדור הבוגר יותר היו ברובם ניצולי המלחמה והשואה באירופה , ! שהגיעו ארצה בעת המלחמה או לאחריה , בני הדור השני הם צאצאיהם , שנולדו זמן קצר לאחר המלחמה והגיעו לישראל כילדים צעירים . השנים שלאחר הקמת מדינת ישראל היו שנות עלייה גדולה , מאירופה ומארצות רבות אחרות - ובעיקר ארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה . קווי ההתמודדות עם הקליטה היו אופייניים למהגרים בכלל , והם זכו לעניין רב במחקר , אך עיקרו התמקד בקליטתם של העולים מארצות המזרח התיכון , אסיה וצפון אפריקה . הסתגלותם וקליטתם של העולים מאירופה תפסו מקום שולי במחקר החברה הישראלית , ובמאמר זה אנו מבקשים להאיר את הסוגיה , וזאת בהקשר תיאורטי והיסטורי . אנו מגדירים כ'ניצולי השואה והמלחמה' את כל היהודים שחיו בתקופות המלחמה באירופה בארצות שהיו תחת הכיבוש הגרמני . באמצם הגדרה זו , וינ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי