הנרייט דהאן־כלב זהות ישראלית - בין עולים לוותיקים

הנרייט דהאן כלב זהות ישראלית - בין ערלים לוותיקים המפגש שנוצר בישראל במהלך העלייה הגדולה בין החברה הקולטת לבין העולים טלטל בסערה תהליך גיבוש של זהות חברתית . גם קודם למפגש הגיבוש לא התנהל בשלווה , ועתה טרף את קלפי האתוס הציוני , אתוס ששאף לעצב חברה אוטופית . במאמר זה אנתח את הזהות החברתית של האוכלוסייה היהודית בישראל בעת העלייה הגדולה מארצות המזרח , ואת השלכותיה של עלייה זו . שלושת ממדי הניתוח הם : ההיבט האידיאולוגי , חלום החברה האוטופית ברוח האתוס הציוני ; ההיבט ההיסטורי , ששיקף את הזיכרון הלאומי הקולקטיבי אשר הנחה את עיצובה של הזהות המתחדשת תוך יניקה מן העבר ; וההיבט הקונקרטי של החברה - כפי שהיתה בעת בואה של העלייה הגדולה מארצות המזרח . במאמר תוצג הטענה כי בואם של העולים מארצות המזרח יצר איום על החלום הציוני . הוא הפר את האיזון במגזרים השונים של החברה הרבגונית ; 'הזיכרון הקולקטיבי התקשה לעכל' את מציאותם של פרקים היסטוריים נוספים של עולים מארצות המזרח , ולא כל שכן למזגם בתכניות ההוראה והשינון של ההיסטוריה הנלמדת . החיפוש אחר זהות בקרב הקולטים והנקלטים כאחד הנביט זרעים של משבר , שהיו ט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי