חנה יבלונקה ותיקים וניצולים בבית הקיבוצי

חנה יבלונקה ותיקים וניצולים בבית הקיבוצי לתנועה הקיבוצית נודע תפקיד מכריע בחייה של שארית הפליטה בארץ במובנים רבים . הרבה ממנהיגיה , כיצחק ( אנטק ) צוקרמן , אבא קובנר , צביה לובטקין ועוד , השתייכו - עוד קודם מלחמת העולם השנייה - לתנועות העיקריות שמגרעיניהן נבנו הקיבוצים השונים בארץ . יתר על כן , מבחינת היוקרה הציבורית , שמקורה בערכים המרכזיים של היישוב , נחשבו אנשי הקיבוצים לעילית , ודרך היחלצותם למשימות הלאומיות מלמדת כי הם גם הפנימו ראייה עצמית זו . זו אחת הסיבות לכך ששני שלישים ויותר מהשליחים , שנשלחו לאירופה מן הארץ בשנים , 1948-1945 היו אנשי ההתיישבות העובדת . ! לאור כל אלה היתה טבעית ציפייתם של הקיבוצים כי רבים מקרב הבאים יתדפקו על שעריהם , ויהפכו חלק מהבית הקיבוצי . כגודל התקווה כך היה עומק האכזבה : רק מיעוט קטן מבין עולי שארית הפליטה הגיע לקיבוץ ונקלט בו . המספרים מלמדים על כך : בין השנים , 1949-1945 שבהן בעיקר עלתה ארצה שארית הפליטה , הגיעו לשלושת הזרמים העיקריים של התנועה הקיבוצית ( הקיבוץ המאוחד , להלן : קב"מ הקיבוץ הארצי , להלן : קב"א ; וחבר הקבוצות , להלן 'החבר ( ' כ 17 , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי