יעקב מרקוביצקי 'הרוס הרוס את מחיצת הזרות': על קליטתם של העולים החדשים בצה"ל במלחמת העצמאות

יעקב מרקוביצקי יהרוס הרוס את מחיצת הזרות : ' על קליטתם של העולים החדשים בצה" ל במלחמת העצמאות ניצחונות מלחמת העצמאות ( 1949-1947 ) תועדו והועלו על נס כמופת לעוז רוחו של היישוב היהודי בארץ ישראל . במרקם התיעודי הספרותי הנרחב של המלחמה הועם קמעה תפקידם של העולים החדשים ומעורבותם במלחמה . שירותם של העולים החדשים ביחידות לוחמות ומעורבותם בקרבות סייע לקליטתם החברתית בצבא בתקופת המלחמה והקל על השתרשותם בחברה הישראלית לאחריה . הגח"ל ( גיוס y 1 n 1 ( pxV היוה את הביטוי הארגוני הממוסד למעורבות הצבאית הקולקטיבית של העולים החדשים במלחמת העצמאות . במסגרת מבנית נוצר הגח"ל בפברואר , 1948 כאשר מטה 'ההגנה' באירופה והפיקוד העליון בארץ הגיעו להכרה , כי יש צורך בהכשרת כוחות לוחמים בגולה לצורכי המערכה בארץ ישראל - וזאת בשל שחיקת היחידות הלוחמות בשלבים הראשונים של המלחמה . הגרעין הראשוני הורכב מחניכי הקורסים להגנה עצמית , שאומנו בידי שליחי 'ההגנה' ברחבי אירופה לדיון נרחב במעורבותו הקולקטיבית של הגח"ל כמהלך מלחמת העצמאות , ראה : י' מרקוביצקי , ' הגדו"ל : פועלו ותרומתו במלחמת העצמאות , ' חיבור לשם קבלת התו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי