ילדים ממחנה באר־יעקב המוצף מים שהועברו למשפחות פרטיות בירושלים, פברואר 1950