מחנה עולים תלפיות בירושלים בימי הגשמים, ינואר 1950