דבורה הכהן היישוב הוותיק מול העולים: רשויות מקומיות מול מעברות

דבורה הכהן היישוב הוותיק מול העולים : רשויות מקומיות מול מעברות הקדמה במעברות התרחש המפגש הראשון בין הציבור הוותיק בארץ ובין אוכלוסיית העולים הגדולה שבאה עם הקמת המדינה . היה זה הן מפגש והן עימות , לא רק בין שתי האוכלוסיות - הוותיקים והעולים , אלא גם בין רשויות השלטון : בין הרשויות המקומיות לשלטון המרכזי , וביניהם לבין הסוכנות היהודית . בעיות הקליטה בשנות הבראשית של המדינה - הבעיות הארגוניות , המצוקה הכלכלית , הקשיים החברתיים והמעורבות של גורמים פוליטיים היו הרכיבים המרכזיים , שקבעו את אופיה של הקליטה ואת מהלכה . תופעת המעברות השפיעה השפעה ניכרת על חלק נרחב מן העולים שהגיעו בראשית שנות המדינה , מאחר שמאות אלפים עברו דרכן . 1 בהקמת המעברות נחשפות לא רק בעיות הקליטה אלא גם סדרי ממשל ומינהל ציבורי , תהליכי קבלת החלטות ודרך יישומן באותה עת . רשויות שלטון שונות עסקו בהקמת המעברות ובניהולן לאחר מכן : משרדי הממשלה , הסוכנות היהודית , רשויות מקומיות ואזוריות ועוד . מערכת היחסים בין כל הגופים הללו ובינם לבין קבוצות העולים שהועברו למעברות ידעה עליות ומורדות , שיתוף פעולה ועימותים . זה היה הרקע ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי