אסתר מאיר עולמות מתנגשים: המפגש בין שליחי היישוב לבין יהודי עיראק בשנות הארבעים וראשית שנות החמישים

אסתר מאיר עולמות מתנגשים . המפגש בין שליחי היישוב לבין יהודי עיראק בשנות הארבעים וראשית שנות החמישים בהגיע עולי עיראק ארצה , בראשית שנות החמישים , הופתעו רבים מהם לגלות שלמושג 'יהודי המזרח' דימוי שלילי בקרב הציבור הישראלי , שבבסיסו נטועות דעות קדומות וסטריאוטיפים שליליים על דמות יוצאי ארצות האסלאם . מתחים וחשדנות הדדית , ציפיות מרקיעות שחקים מול מציאות מאכזבת , לא היו תופעות חדשות במפגש בין עולים לוותיקים . תופעות אלה היו חלק בלתי נפרד מהיחסים בין הקולטים לנקלטים , והן ליוו את היישוב היהודי בארץ ישראל מראשית התחדשותו בתהליך הקליטה של גלי העלייה של בני המעמד הבינוני , ועל אחת כמה וכמה - בקליטת העלייה הגדולה . כל גל עלייה וקשייו המיוחדים , כל גל עלייה ודימויו . ! את דימוים של עולי ארצות המזרח בישראל עיצבו גורמים רבים ומורכבים . יש לחפש את שורשיהם הן במפגש האידיאולוגי והחברתי בין התנועה הציונית לבין יהודי המורח במהלך המאה ה 20 והן במפגש המקיף , הבין תרבותי , בין המזרח למערב , בין אירופה לבין המזרח התיכון , מאז ראשית העת החדשה . במסכת הארוכה של מפגשים בין מזרח למערב רשם מפגשם של שליחי היי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי