עולים זקנים, חולים ונכים מגרמניה בנמל חיפה, אפריל 1950