חיילים בריטים מונעים עליית מעפילים במחנה בקפריסין גם לאחר קום המדינה