דליה עופר ותיקים ועולים בעיני הארגונים היהודיים באירופה ובאמריקה 1951-1946

דליה עופר ותיקים רעולים בעיני הארגונים היהודיים באירופה ובאמריקה 1951-1946 פתיחה מדיניות העלייה של ממשלת ישראל נסתייעה בשיתוף פעולה נרחב של ארגונים יהודיים כגון הג'וינט , American Joint Distribution Committee ) ובקיצור , ( Joint הוועד היהודי האמריקני ( The American Jewish Committee ) והקונגרס היהודי העולמי . סיוע זה כשלעצמו הוא ציון דרך במערכת היחסים שבין חלק מן הארגונים - ובעיקר הוועד היהודי האמריקני והתנועה הציונית - ומדינת ישראל . ארגונים אלה ייצגו קבוצות מגוונות ומטרות שונות בקרב הציבור היהודי בארצות הברית ובארצות אחרות באמריקה ובאירופה , והם פעלו בתחומים שונים של סיוע למדיניות העלייה של מדינת ישראל . הוועד היהודי האמריקני , שהוקם בשנת , 1906 היה ארגון פוליטי בעיקרו , ונציגיו נמנו עם העילית הכלכלית המשכילה של יהודי ארצות הברית . פעולתו התמקדה בהגנה על זכויותיהם של יהודי ארצות הברית מפני גורמים אנטישמיים . מאז 1948 החלו מנהיגיו מציעים את קשריהם המדיניים בארצות הברית ובקרב ממשלות שונות באירופה כדי לסייע לעלייה לישראל . הג'וינט הוקם בשנת 1914 כארגון סיוע ליהודי אירופה , ומטרתו היתה ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי