משה ליסק 'ארץ־ישראל הראשונה' ו'ארץ־ישראל השנייה': תהליכים מואצים של קיטוב חברתי־תרבותי בשנות החמישים

משה ליסק ' ארץ ישראל הראשונה' רארץ ישראל השנייה : ' תהליכים מואצים של קיטוב חברתי תרבותי בשנות החמישים נא ] היישוב היהודי בארץ ישראל לא היה מעולם חברה הומוגנית . רבו בו השסעים החברתיים : אם בגין העמדה כלפי תוקף ההלכה היהודית בחברה המתחדשת , או אידיאולוגיות הקשורות בדרך הגשמת הציונות , אם על בסיס לשון ונהגים תרבותיים , או בתוקף אינטרסים כלכליים . בתוך המגוון של השסעים הללו היה ניתן להצביע , עוד קודם קום המדינה , על כמה קווי חתך בולטים שיצרו חיץ בין מגזר אחד למשנהו . החתך העדתי , שמיקם כל אדם בקטגוריה עדתית מסוימת ; והחתך הדתי , אם כי בעיית השיבוץ בו היתה מורכבת ומסובכת יותר , שכן ההבחנה בין דתיים מסורתיים וחילונים אינה תמיד ברורה . עם זאת נראה שעד קום המדינה לא עמדו השסעים החברתיים התרבותיים - בנבדל מהשסעים הפוליטיים האידיאולוגיים - במוקד ההוויה של התקופה . ניתן לייחס זאת , במידה מסוימת , למספרם המצומצם של אלה שהשתייכו לקבוצות ה'חריגות , ' מבחינת תרבות ונוהג , כגון החרדים הקיצוניים או כמה מעדות המזרח : ובמידת מה נובע הדבר גם ממגמות התבדלות שניכרו בקבוצות השוליים ויצירת אוטונומיה קהילתי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי